JAVA

IN MEMORIE OF: 

No ch, Fi ch, NJW-16, RLI,RLII Upland Jovibarba

JAVA
Født/born: 11.01.2016

død/dead:  July 2019

Farge/color:  Rød

Høyde/hight: 46 cm

Vekt/weight: 14,5 kg

Mor/dam: FI CH FIJV-13 Upland Hamamelis FI53469/12

Far/sire: FI SE EE N UCH Yarracitta Dyly Dohveli FI39143/12 

Oppdretter/breeder: Upland i Finland

Bitt/bite: Komplett tannsett med saksebitt/ complete scissor bite

VaksinasjonVaccination: Ingen vaksinereaksjon/ No reaction

Øyne/eye: Distichiasis/Ektopiske Cillier påvist, Fjernet kirurgisk 2017

HD: A, free

AD: 0, free

Rygg/spine: Røntget i 2017 uten funn, x-rayed in 2017 

vWD: N/N 

D-Locus: D/d (bærer/carrier)

B-Locus: B/B

Mentalitet: Gjennomført 

FunToRun OneStepCloser Ymse

YMSE

Født: 25.10.2018

Farge: Sort m/tegn

Høyde:

Vekt:

Mor: Bari La Kofila  Tittel 1 : N UCH 

Far: Basco z Vinarskeho Sakrova Tittel 1 : NJV-17 

Oppdretter: FunToRun m/ Lena Solberg

Bitt: Korrekt saksebitt 

Vaksinasjon: Fullvaksinert, ingen reaksjon. 

HD: Ikke rtg enda pga alder

AD: Ikke rtg enda pga alder

Mentalitet: Ikke testet enda pga alder, vi håper på å få gjennomført en mentalitetstest i løpet av sommeren 2020.