JAVA

IN MEMORIE OF: 

No ch, Fi ch, NJW-16, RLI,RLII Upland Jovibarba

JAVA
Født/born: 11.01.2016

død/dead:  July 2019

Farge/color:  Rød

Høyde/hight: 46 cm

Vekt/weight: 14,5 kg

Mor/dam: FI CH FIJV-13 Upland Hamamelis FI53469/12

Far/sire: FI SE EE N UCH Yarracitta Dyly Dohveli FI39143/12 

Oppdretter/breeder: Upland i Finland

Bitt/bite: Komplett tannsett med saksebitt/ complete scissor bite

VaksinasjonVaccination: Ingen vaksinereaksjon/ No reaction

Øyne/eye: Distichiasis/Ektopiske Cillier påvist, Fjernet kirurgisk 2017

HD: A, free

AD: 0, free

Rygg/spine: Røntget i 2017 uten funn, x-rayed in 2017 

vWD: N/N 

D-Locus: D/d (bærer/carrier)

B-Locus: B/B

Mentalitet: Gjennomført 

RL1 FunToRun OneStepCloser Ymse

YMSE

Født/born: 25.10.2018

Farge/Color: Sort m/tegn

Høyde/Higth: 50 cm

Vekt/Weigth: 19 kg

Mor/Dam: N UCH Bari La Kofila

Far/Sire: NJV-17 Basco z Vinarskeho Sakrova 

Oppdretter/Breeder: Lena Solberg, FunToRun/Chodsky pes Breederteam

Bitt/Bite: Korrekt saksebitt 

HD: C/C

AD: 0/0

Mentalitet: Ikke testet enda pga alder, vi håper på å få gjennomført en mentalitetstest i løpet av 2021 

RL1 North Spirit Absolut Raw.

KIRA

Født/Born: 17.02.2019

Farge/Color: Rød

Høyde/Higth: 45 cm

Vekt/Weigth: 14,5 kg

Mor/Dam: N FI UCH NJv-16 RL1 RL2 Upland Jovibarbra

Far/Sire: NORD UCH DKV-14 NV-20 NVV-20 Whiquila`s Whiskey All In

Oppdretter/Breeder: Vibeke Pettersen og Monita Pedersen

Bitt/Bite: Korrekt saksebitt

Vaksinasjon/Vaccine: Fullvaksinert, ingen reaksjon.

HD: 

AD: 

Mentalitet: Ikke testet enda pga alder, vi håper på å få gjennomført en mentalitetstest i løpet av 2021 

AssKaBo`s Awsome Shanti

Shanti

Født/born: 24.03.2020

Farge/Color: Sort m/tegn

Høyde/Higth: Ca 51 cm

Vekt/Weigth: Ca 17 kg

Mor/Dam: N UCH RL1 RL2 AD BH Noster Mirabilis Chanse On Love

Far/Sire: Noster Mirabilis First Son Of Arcus

Oppdretter/Breeder: Åse Karin Bohlin

Bitt/Bite: Korrekt saksebitt

HD: 

AD: 

Mentalitet: Ikke testet enda pga alder, vi håper på å få gjennomført en mentalitetstest i løpet av 2022

Lebrany`s Burn Away

Suma

Født/born: 16.06.2020

Farge/Color: Sort m/tegn

Høyde/Higth: 

Vekt/Weigth: 

Mor/Dam: N UCH NJV-16 RL1 RL2 Mia Z Letinske Kovarny

Far/Sire: NJV-17 Basco z Vinarskeho Sakrova

Oppdretter/Breeder: Karina Kårbø Vaagaasar v/ Kennel Lebrany

Bitt/Bite: 

HD:

AD:

Mentalitet: Ikke testet enda pga alder, vi håper på å få gjennomført en mentalitetstest i løpet av 2022

Suma deleies av Monita og Lena Solberg.